Quy định thanh toán

Khi quý khách đồng ý mua hàng tại website chúng tôi có các hình thức thanh toán sau:

1. Thanh toán trực tiếp

Quý khách hàng có thể thực hiện thanh toán cho người giao hàng, nếu địa điểm giao hàng và thanh toán là một.

2. Thanh toán qua chuyển khoản.

– Nếu địa điểm giao hàng khác với địa điểm thanh toán hoặc quý khách
hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thì chúng tôi sẽ thu tiền
theo thỏa thuận hoặc hợp đồng.
– Quý khách hàng thanh toán qua tài khoản ngân hàng, vui lòng chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng sau:

TechcombankTên tài khoản: VU VAN LY
Số tài khoản:   11723733619019
Mở tại:  Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Trần Duy Hưng.
VietcombankTên tài khoản: VU VAN LY
Số tài khoản: 0011002428027
Mở tại: Ngân hàng Vietcombank Hà Nội

Chúng tôi sẽ thực hiện giao hàng theo yêu cầu của quý khách khi nhận được giấy báo nhận tiền từ ngân hàng hoặc ủy nhiệm chi.
Trân trọng!